Veebileht on registreeritud kaubamärk

Igaüks võib registreerida kaubamärgi, millega eristada oma toodet või kaupa teist pakkujate sarnastest toodetest või kaupadest. Tavaliselt on firma logo registreeritud kaubamärgina ja sellele lisaks võib olla tootel või teenusel oma erinimeline märk või sõna kaubamärgiks.

Veebileht on Eestis registreeritud kaubamärk, et eristada domeeni veebileht.ee teistest firmadest, mis samuti teevad veebilehti.

veebileht
veebileht

Originaal on ainult üks VEEBILEHT, mille sarnast teenust kopeerivad ka teised.